Rozdelenie zón pre vstup a pohyb v reštaurácii a pizzerii BlackM

Na základe Covid automatu: pre Banskú Štiavnicu od 30.08.2021

REŽIM OKRESU – ORANŽOVÁ   (ostražitosť)

Rozdelenie  zón  pre  vstup a pohyb v reštaurácii a pizzerii  BlackM

REŠTAURÁCIA  A KRYTÁ TERASA  – režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní)

VSTUP POVOLENÝ LEN OSOBÁM, KTORÉ SA PREUKÁŽU JEDNÝM Z NASLEDUJÚCICH DOKUMENTOV (deti do 12 rokov bez obmedzenia)  :

  • – Potvrdenie o plnom zaočkovaní
  • – Negatívny PCR test , max. 72 hodín starý
  • – Negatívny AG test, max. 48 hodín- Potvrdenie o prekonaní COVID-19, max. 180 dní staré

Pohyb na terase: BEZ OBMEDZENÍ

Pohyb v reštaurácii:

  • -vstup iba s rúškom alebo respirátorom
  • -4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti – rozostupy medzi stolmi 2 metre

VONKAJŠIA  NEKRYTÁ TERASA   – režim ZÁKLAD (všetci)

Platné podľa VYHLÁŠKY č. 240 ÚVZ SR ,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Vyhláška ÚVZ SR  udeľuje právo personálu  BlackM žiadať a nahliadať do dokumentov, ktoré sú podmienkou pre vstup do zariadenia.

Výnimky pri povinnosti nosení rúška aj respirátora v interiéri tvoria: deti do 6 rokov veku. Osoby so závažnými poruchami autistického spektra- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím – osoby pri výkone športu- tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania- zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám – osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania – osoby v čase nevyhnutom na úpravu tvárovej časti v zariadenia starostlivosti o ľudské telo.