Rozdelenie zón pre vstup a pohyb v reštaurácii a pizzerii BlackM

Od 15.11. režim okresu čierna.

Obmedzený režim len na výdajné okienko a rozvoz.